[VNExpress] -- Cơ hội nhận ngay xe Camry đời mới khi đến Mỹ định cư

Chuyên đề: Tin tức USIS

Tham gia “Đặt chân đến Mỹ - Lái xe Camry”, khách hàng có cơ hội nhận một xe Toyota Camry do đối tác USIS Group trao khi đến Mỹ.

VNExpress