[VNExpress] -- Những lưu ý về hoàn vốn khi đầu tư chương trình EB-5

Chuyên đề: Tin tức USIS

Báo VNExpress đưa tin những lưu ý về hoàn vốn khi đầu tư chương trình EB-5. "Khi tham gia đầu tư diện EB-5, khách hàng có thể nhận thẻ xanh và nhập quốc tịch Mỹ sau 5 năm nếu đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe."

[VNExpress] -- Những lưu ý về hoàn vốn khi đầu tư chương trình EB-5