[VNExpress] -- NYCRC hoàn thành xây dựng 15 dự án tại New York

Chuyên đề: Tin tức USIS

VNExpress: "Nguồn vốn EB-5 của NYCRC đã hỗ trợ thi công và trùng tu hơn 325.000 m2 dự án, tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn người."

VNExpress