USIS nhận chứng chỉ Thương hiệu Uy Tín 2015

Chuyên đề: Tin tức USIS

USIS vừa vinh dự nhận “Thương Hiệu Uy Tín – Trusted Brand 2015” do Viện Doanh Nghiệp Việt Nam (Vietnam Enterprise Institude) trao tặng.

“Trusted Brand” là chỉ số tín nhiệm được chứng nhận do các doanh nghiệp đáp ứng các giá trị thương hiệu theo tiêu chí của Hội Đồng Viện Doanh Nghiệp Việt Nam (Vietnam Enterprise Institude) dưới sự giám sát chất lượng của các tổ chức quốc tế như NQA của Vương Quốc Anh, Tổ chức đánh giá và chứng nhận toàn cầu InterConformity của Cộng Hòa Liên Bang Đức tiến hành khảo sát, đánh giá, báo cáo và công bố theo luật Sở Hữu Trí Tuệ số 750/2008/13082/2009.

Tập thể USIS tiếp tục cam kêt gắn kết đội ngũ, thõa mãn khách hàng và liên tục duy trì "Thương Hiệu Uy Tín - Trusted Brand".