NYCRC đã hoàn thành 15 dự án của thành phố New York

Chuyên đề: Tin tức USIS

Dân Trí: "Những dự án hoàn thành đã tận dụng thành công lượng vốn EB-5 của NYCRC để hỗ trợ thi công mới và trùng tu hơn 325 ngàn mét vuông dự án, tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho người dân New York."

Dân Trí