[Nhàđầutư] - Ông Chris Lộc Đào và câu chuyện người chắp cánh giấc mơ Mỹ

Chuyên đề: Tin tức USIS

Báo "Nhà đầu tư" viết: Ông Chris Lộc Đào Chủ tịch HĐQT USIS Group mới đây đã được giải thưởng "Diversity Visionary” từ Quốc hội Mỹ. Đây là giải thưởng dành cho những người Mỹ gốc Châu Á có công đóng góp đáng kể cho cộng đồng.

Nhà đầu tư
Nhãn