Khách hàng EB5 đạt thẻ Xanh vĩnh viễn được hoàn vốn

Chuyên đề: Tin tức USIS

Báo "Giáo Dục Thời Đại" đưa tin về chị N.T.M.T - khách hàng của USIS Group về việc được nhận thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn và nhận hoàn vốn đầu tư EB-5 tại Việt Nam.