Phân biệt các chương trình nộp đơn RD, ED, và EA vào Đại Học Mỹ

Chuyên đề: Thông tin du học

Các chương trình nộp đơn RD, ED, và EA là gì? Học sinh nên tìm hiểu để nộp đơn vào đại học Mỹ một cách thông minh nhất.

 

Regular Decision (RD)

 • Chương trình nộp đơn xin nhập học thông thường và được nhiều học sinh thực hiện nhất, có thể nộp RD cho nhiều trường khác nhau.
 • Hạn chót nộp hồ sơ (Deadline) vào đầu tháng 1, nhận kết quả từ trường vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
 • Học sinh có tới đầu tháng 5 để chấp nhận hoặc từ chối thư đồng ý cho nhập học từ trường.

Early Decision (ED)

 • Chương trình nộp hồ sơ sớm, học sinh chỉ có thể áp dụng nộp ED cho một trường duy nhất
 • Có sự ràng buộc giữa ứng viên nộp đơn ED và trường đại học
 • Nếu có ý định nộp đơn thêm cho các trường khác phải nộp theo dạng thông thường (RD).
 • Hạn chót nộp hồ sơ trong tháng 11 và nhận kết quả từ trường sớm trong tháng 12.
 • Cam kết nhập học tại trường nếu được chấp nhận đơn (cam kết về đạo đức, không phải pháp luật) và phải rút các hồ sơ đã nộp tới những trường khác, dù cho đã trúng tuyển.

>>> Xem thêm: Những giấy tờ không thiếu trong bộ hồ sơ chứng minh tài chính du học Mỹ năm 2019

Early Action (EA)

 • Chương trình nộp hồ sơ sớm, có thể áp dụng nộp EA cho nhiều trường.
 • Không có sự ràng buộc giữa ứng viên nộp đơn EA và trường đại học.
 • Có quyền nộp đơn thêm cho các trường khác theo dạng thông thường (RD).
 • Thời gian nộp đơn từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12 và nhận kết quả từ trường trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau.
 • Có quyền chọn nhập học hoặc không sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường.
 • Học sinh có thời hạn tới đầu tháng 5 để đưa ra quyết định nhập học vào trường đã nộp theo EA hay không

Khi nào học sinh nên chọn nộp đơn theo EA và ED

 • Đã tìm hiểu thông tin về trường một cách chi tiết
 • Chắc chắn trường sẽ nộp là lựa chọn hàng đầu
 • Trường thỏa mãn các yếu tố về học thuật, tài chính, và địa lý
 • Có khả năng ngang bằng hoặc vượt mức tiêu chuẩn đầu vào của trường (điểm GPA, SAT, TOEFL…)

Bảng tóm lượt chi tiết các chương trình nộp đơn RD, ED, và EA

Chương trình nộp đơn

Nộp đơn xin nhập học sớm

Nhận kết quả từ trường sớm

Có ràng buộc với trường (*)

Dùng một chương trình để nộp cho nhiều trường

Hạn chót nộp hồ sơ

Thời điểm nhận kết quả

Early Action

Check

Check

 

Check

Đầu tháng 11 đến giữa tháng 12

Tháng 1 đến tháng 2

Early Decision

Check

Check

Check

 

Tháng 11

Tháng 12

Regular Decision

Tùy theo trường

 

 

Check

Đầu tháng 1

Cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4

(*) Phải nhập học nếu đơn được chấp nhận