Hoạt động ngoại khóa của các Du học sinh Việt Nam tại Mỹ

Chuyên đề: Thông tin du học

Không đơn thuần là học mà ở môi trường giáo dục Mỹ, các bạn trẻ được trải nghiệm và tự do sáng tạo bằng những hoạt động gắn liền với văn hóa của mỗi quốc gia. Clip dưới đây là một trong những hoạt động thú vị đó.

>> Bốn xâu chìa khóa quyết định cuộc sống du học tại Mỹ của bạn có mở cửa hay không?

>> Hoạt động ngoại khóa nào thật sự làm nổi bật hồ sơ du học Mỹ của bạn?

Call now