Chính sách hỗ trợ “hào phóng” của các trường đại học Mỹ

Chuyên đề: Thông tin du học

Dưới đây là thông tin của một số trường có chính sách hỗ trợ hào phóng nằm trong khối Ivy danh giá mà USIS Education muốn gửi gắm đến bạn đọc, chính sách hỗ trợ này nhằm hỗ trợ cho sinh viên quốc tế không đủ điều kiện cho các khoản vay dành cho sinh viên liên bang.

>> Hoạt động ngoại khóa nào thật sự làm nổi bật hồ sơ du học Mỹ của bạn?

Các trường cung cấp khoản trợ cấp hào phóng nhất bao gồm một số trường Đại học Quốc gia được chọn lọc và xếp hạng cao nhất, nơi cung cấp một loạt các chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, ngoài ra còn có các trường cao đẳng Nghệ thuật Tự do Quốc gia, tập trung vào giáo dục đại học và có hỗ trợ tài chính cho ít nhất là một nửa số ngành học trong lĩnh vực nghệ thuật tự do.

Đứng đầu danh sách là Đại học Columbia. Những trường có loại chính sách hỗ trợ tài chính này thường xem xét các yếu tố khác trong quá trình tuyển sinh, chẳng hạn như thành tích học tập và nỗ lực hoạt động ngoại khóa, ngoài ra trường còn xem xét đến nhu cầu cần hỗ trợ tài chính của sinh viên quốc tế.

Dưới đây là 10 trường đã hỗ trợ tài chính nhiều nhất cho sinh viên nước ngoài trong năm học 2017-2018 theo US News.

Tên trường (Bang)

Số lượng sinh viên nhận được trợ cấp năm 2017-2018

Số tiền trợ cấp trung bình cho sinh viên quốc tế năm 2017-2018 (USD)

Đại học Columbia (New York)

257

$66.350

Đại học Harvard (Massachusetts)

594

$64.459

Cao đẳng Skidmore (New York)

83

$63.855

Cao đẳng Williams (Massachusetts)

92

$62.873

Cao đẳng Trinity (Connecticut)

170

$62.241

Cao đẳng Amherst (Massachusetts)

147

$62.022

Đại học Wesleyan (Connecticut)

98

$61.549

Đại học Duke (North Carolina)

207

$61.497

Cao đẳng Wellesley (Massachusetts)

90

$61.386

Cao đẳng Vassar (New York)

77

$61.052