Bảy trường đại học đắt “đắt xắt ra miếng” năm 2018 tại Mỹ

Chuyên đề: Thông tin du học

Dưới đây là những trường đại học tại Mỹ đều có mức học phí trên 50.000 USD/ năm học. Nhưng bù lại thu nhập của sinh viên sau khi ra trường cũng ở mức “ngất ngưởng”.

1. Đại học Columbia, NewYork

Học phí hàng năm: 57.208 USD

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 5

2. Đại học Vassar, NewYork

 

Học phí hàng năm: 55.210 USD

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 12

3. Đại học Havey Mudd, California

 

Học phí hàng năm: 54.886 USD

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 12

4. Đại học Chicago, Illinois 

 

Học phí hàng năm: 54.825 USD

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 3

5. Đại học Trinity, bang Connecticut

Học phí hàng năm: 54.770 USD

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 44

6. Đại học Franklin and Marshall, Pennsylvania

 

Học phí hàng năm: 54.380 USD

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 39

7. Đại học Tufts, Massachusetts

Học phí hàng năm: 54.318 USD

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 29