The Village School

The Village School


Houston, Texas

THÔNG TIN CHI TIẾT

Các điểm nổi bật

  • Khi tốt nghiệp với một nền giáo dục của nhà trường, học sinh đang chuẩn bị để tham gia vào các trường Đại học hàng đầu và trở thành các nhà lãnh đạo tương lai.
  • Là một trong những trường trung học tư thục tốt nhất tại Houston, The Village High School nhấn mạnh các chương trình Toán và Khoa học sáng tạo, tích hợp với nghệ thuật, để chuẩn bị cho việc học và việc làm sắp tới.
  • Học sinh quốc tế của chúng tôi cũng được hưởng những cơ hội bên ngoài trường học, chẳng hạn như một chuyến đi đến New York, diễn ra hai lần một năm. Đó là trọng tâm của chúng tôi để xây dựng tình bạn giao lưu văn hóa, sự kết nối trên toàn châu lục và cung cấp các chuyến đi thăm thú, cơ hội du lịch và trải nghiệm quốc tế.
  • Với quá trình tư vấn Đại học bắt đầu vào đầu lớp 6, học sinh của chúng tôi được các trường Đại học nổi tiếng chào đón, chẳng hạn như Harvard, Duke, Brown, Princeton, MIT, Đại học Exeter, London School of Economics, Đại học Boston, Đại học Virginia, Đại học Washington ở St. Louis, Đại học Pennsylvania, Rice, Đại học Texas Christian và Đại học bang Texas.
  • Tổng số học sinh: 1,750
  • Trường được xếp hạng #20 trong tổng số 322 trường TH nội trú với tiêu chí về tổng số học sinh và tổng số lớp nâng cao AP.

Học phí & Chi phí

Tổng học phí + chi phí 1 năm khoảng $53.000