The Orme School

Tên trường The Orme School
Giới thiệu Được thành lập từ năm 1929, The Orme School là 1 trường trung học đồng giáo (dành cho cả nam và nữ sinh) nội trú/bán trú, đào tạo học sinh từ lớp 8 tới lớp 12 để chuẩn bị bước đệm trước khi bước vào Đại học.
Địa chỉ Mayer, Arizona
Bang Arizona

Thông tin chi tiết

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Các điểm nổi bậ​t

 • Lớp học có sĩ số nhỏ, trung bình là 8 học sinh 1 lớp
 • Tỉ lệ giảng viên – học sinh là 1:3
 • 60% các giảng viên có bằng cấp cao
 • 100% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường Đại học
 • Học sinh quốc tế tới từ 9 quốc gia trên thế giới

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập: www.ormeschool.org/about-orme/fast-facts/

Xếp hạng & Tình trạng Kiểm định

Được kiểm định bởi NCA/AdvancED

Là thành viên của:

 • NAIS
 • AAIS (Arizona Association of Independent Schools – Hiệp hội các trường Trung học Tư thục tại Arizona)
 • TABS
 • WBSA (Western Boarding Schools Association – Hiệp hội các trường nội trú phía Tây)

Số lượng sinh viên

 • Tổng: 100
 • Quốc tế: 20

Học phí & Chi phí

 • Học phí: $45,900, ESL $5,000 (nếu cần thiết), Sách $1,000
 • Chi phí ăn ở: đã bao gồm
 • Các chi phí khác (Bảo hiểm sức khỏe): $10-$100/ tháng
 • Tổng chi phí (trên I-20): $52,000

Học bổng & Hỗ trợ tài chính

 
Call now