Glendale Community College

Tên trườngGlendale Community College
Giới thiệuNgày đầu thành lập năm 1927, trường lấy tên là Glendale Junior College, để phục vụ Quận Liên hiệp Glendale mà vào thời gian đó bao gồm La Crescenta, Glendale, và Tujunga. Khuôn viên trường hiện nay bao gồm phần diện tích 100 mẫu Anh (40 ha) và 15 tòa nhà. Trường học nằm trên sườn dốc của đồi San Rafael với hướng nhìn ra thung lũng trong khu vực Glendale.
Địa chỉGlendale, California,
BangCalifornia

Thông tin chi tiết

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Ngày đầu thành lập năm 1927, trường lấy tên là Glendale Junior College, để phục vụ Quận Liên hiệp Glendale mà vào thời gian đó bao gồm La Crescenta, Glendale, và Tujunga. Khuôn viên trường hiện nay bao gồm phần diện tích 100 mẫu Anh (40 ha) và 15 tòa nhà. Trường học nằm trên sườn dốc của đồi San Rafael với hướng nhìn ra thung lũng trong khu vực Glendale.

Các Điểm Nổi Bật

  • Glendale Community College có có kinh nghiệm giảng dạy sinh viên quốc tế. Mỗi học kỳ, nhà trường có khoảng 600 sinh viên quốc tế đại diện cho hơn 50 quốc gia
  • Về học tập, Glendale Community College là một trường Cao đẳng hai năm được công nhận và được xem là một trong những địa điểm hấp dẫn và an toàn hơn trong hệ thống California của trường Cao đẳng Cộng đồng.
  • Sinh viên có thể lựa chọn trong số 75 chuyên ngành học thuật và một loạt các khóa học giáo dục khác. Lớp tín chỉ ESL dành cho sinh viên cần được rèn luyện thêm ngôn ngữ tiếng Anh sẽ có sẵn trong chương trình học.
  • Nhiều sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp từ Glendale Community College có thể chuyển đến một trường Đại học bốn năm sau khi hoàn thành 60 tín chỉ trong chuyên ngành Đại học.
  • Glendale C.C. là một trong những trường có "Tỷ lệ chuyển tiếp thành công" cao nhất trong các trường Cao đẳng Cộng đồng và "Đảm bảo chuyển tiếp" với rất nhiều các trường CSU và UC ở California. Tại đây, mức học phí thấp hơn và quy mô lớp học nhỏ hơn so với hầu hết các trường Đại học bốn năm.

Số lượng sinh viên

Tổng số sinh viên: 29,287

Yêu cầu Đầu vào

Bảng điểm: điểm trung bình tối thiểu là 2.0 hoặc "C" nếu chuyển trực tiếp từ các trường tại Hoa Kỳ. TOEFL iBT tối thiểu 45; hoặc IELTS 4.5-5.0

Học phí & Chi phí

  • Học phí (Năm học 2016-17): $ 6,385 USD (toàn thời gian, hai học kỳ).
  • Chi phí sinh hoạt ước tính: $ 12,000 USD.
  • Tổng chi phí: $ 20,800 USD.