Đội ngũ

Ông Chris Lộc Đào - Chủ tịch HĐQT
Ông Chris Lộc Đào - Chủ tịch HĐQT

Ông có trên 25 năm kinh nghiệm sống, làm việc và đầu tư kinh doanh tại Mỹ. Kể từ năm 1993 ông đã từng quản lý và điều hành các doanh ...